Herman Fältström

Herman Fältström är managementkonsult och rådgivare inom området rollspel som metod för organisationsutveckling. Han gör detta genom ett eget företag, F:a Herman Fältström. Han har haft uppdrag som handläggare inom området säkerhets- och försvarspolitik i Moderata Samlingspartiets riksdagsgrupp. Han har också under fyra år varit ”senior adviser simulation and training” i Cell Network, tidigare Mandator.

Han har grundat, byggt upp och varit Försvarets Krigsspelcentrum förste chef. Innan dess utvecklade han analys- och organisationsavdelningen i Försvarsstaben till Högkvarterets controlleravdelning och var Försvarsmaktens förste Controller. Tidigare har han bl.a. varit chef för studieavdelningarna i Försvarsstaben och Marinstaben.

Han har medverkat inom LEMO-projektet och ansvarat för förändringen av Försvarsmaktens ledning (från 120 till 1 myndighet) vad gäller organisationsutveckling, uppföljning och analys. Han var ansvarig för ÖB underlag inför 1992 års försvarsbeslut.

Han har också medverkat vid Soft-Center i Ronneby och som ledamot i styrelsen för en IT-institution under dess uppbyggnad vid Tekniska Högskolan i Blekinge.

Herman Fältström är sjöofficer, grundutbildad sjöartillerist och har genomgått Militärhögskolans tvååriga tekniska kurs. Han är hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet och ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Under perioden 1991 till 2008 var han Kungl. Örlogsmannasällskapets ständige sekreterare.

Herman Fältström har varit ordförande i Moderata Samlingspartiet i Tyresö, ledamot i kommunfullmäktige i Tyresö och förtroendevald revisor i Tyresö, Södertörns Brandförsvarsförbund samt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Efter 40 år i Tyresö har han med hustru Birgitta flyttat tillbaka till Fältströmska gården i Falkenberg där han föddes 1941. Under åren 2009 till 2014 var han under ett par år ordförande i Falkenbergskretsen av Moderata Samlingspartiet och från valet 2010 bl.a. ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenberg.

I Fältströmska gården driver han F:a Herman Fältström och hans hustru Birgitta ateljé Blomkonst.

CV Herman Fältström