firma Herman Fältström

Verksamhetsidé

I alla tider har människor försökt med ord fånga in och beskriva en verklighet så att den blir möjlig att påverka. För grekerna var torget, teatern och tävlingsbanan det nav kring vilket allt kretsade. Där fick man höra det senaste. Där diskuterades vad som hänt. Där formulerades utsagor som ifrågasattes. Detta var staden, ’polis’, där politik skapades.

Vår tids mötesplatser fyller samma funktion. För myndigheter och företag skapas politik i operationsrum och styrelserum. Det är där information samlas. Det är där beslut fattas.

Händelseförlopp och beslutssituationer kan genereras genom spel och därmed hjälpa till att identifiera tänkbara nyckelfaktorer för framgång. Det väsentliga är att de som övas upplever situationen så nära verkligheten som möjligt. De skall heller inte uppleva eller förnimma att det finns en spelledning och det sätt som denna arbetar på.

Uppläggningen av en beslutsträning bygger helt och hållet på ändamålet med övningen. Det kan handla om att träna chef med medarbetare att agera i olika situationer med nu existerande organisation. Det kan även handla om att pröva nya former för ledning. Det viktiga är att noga precisera ändamålet med beslutsträningen.

Vi arbetar med denna metod för

ledarskap — management — kriskommunikation

Man dansar däruppe — klarvaket

Är huset fast klockan är tolv.

Då slår det mig plötsligt att taket,

Mitt tak, är en annans golv

(Nils Ferlin: Barfotabarn 1933, Infall)