Historik

Fastigheten ligger i Falkenberg och är från början av 1800-talet. Gården var kringbygd och manhuset låg längs Storgatan i linje med övriga fastigheter. I mitten av 1800-talet byggdes det nuvarande bostadshuset som flyttades längre in från gatan. Fastigheten såldes 1905 till grosshandlare Herman Fältström som drev en spannmåls-, foder- och gödningshandel – Firma Herman Fältström i Falkenberg – sedan 1880-talet.

Den norra längan av den kringbyggda gården revs 1935. Bostadshuset byggdes om och källare grävdes. Kontor till firman och en två-rumslägenhet inreddes i nedre botten samt en trerumslägenhet i övervåningen som då fick två frontespiser. Bostadshuset moderniserades och byggdes om till ett enfamiljshus när handelsfirmans kontorsbyggnad i gult tegel stod färdig på andra sidan Storgatan.

Till handelsfirman hörde en magasinsbyggnad som uppfördes 1868 av korsvirke (nuvarande Falkenbergs museum) liksom rian (sädestork) som ligger i anslutning till magasinet.

Från 1924 drevs och ägdes Firma Herman Fältström av grosshandlare Carl-Gustav Fältström fram till 1979. I samband med avvecklingen 1979 såldes magasin, ria och kontorshus till Falkenbergs stad. Inledningsvis utnyttjades kontorshuset för stadens hamnkontor och som tullkammare.

I dag ägs Fältströmska gården av tredje generationens Fältström, Herman Fältström. Han driver konsultföretaget, firma Herman Fältström (som har ”återuppstått”), men sysslar numera med konsultverksamhet inom områden som organisationsutveckling, management och krishantering samt militärhistorisk forskning.

I Fältströmska gården bedrivs också konstnärlig verksamhet. Birgitta Fältström driver ateljé Blomkonst där hon målar och ställer ut sin konst. Verksamheten omfattar även kurser i akvarellteknik och kulturhistoria.