Nödvändig försvarspolitik

Av , 22 juli, 2016 15:04

Stöd åt svensk säkerhetspolitik.

Fram till 1960-talet utvecklades den svenska krigsorganisationen i paritet med omvärlden. Under den andra perioden uppstod politiska behov att göra ökade satsningar inom välfärdsområdet. Statens inkomster räckte inte till för att både finansiera en krigsorganisation i paritet med omvärlden och ökad välfärd.Försvarspolitiken tappade i realism. Sverige behandlades isolerat samtidigt som man bortsåg från att:

  • Sverige är en del av det geopolitiska området Skandinaviska halvön inklusive Finland,
  • det i grunden är tröskeleffekten som är krigsavhållande samt
  • Sveriges kapacitet att värna svenskt territorium också med militära medel är trovärdig för att Sverige ska kunna fullfölja den deklarerade militärt alliansfria politiken.

Utrikespolitiken och diplomatin fick ”ta över” stora delar av ansvaret som tidigare låg på försvarspolitiken. Det framgår också ganska tydligt att det fanns en rädsla att utnyttja utrikes- och försvarspolitiken i realiteten. Den ”ja-sägande” attityden till ”den starkes rätt” är uppenbar.

Jag utvecklar detta på min hemsida som nås via länken:

Försvarspolitikens realism