Försvarspolitikens realism

Stöd åt svensk utrikespolitik Enligt min mening ska Sverige kunna svara upp mot sina åtaganden såväl vad gäller nationella som internationella militära insatser. Sverige ska kunna bidra till frihet och säkerhet i första hand i vårt närområde men också i Europa och inom världen som helhet. Bidragen ska i första hand avse resurser som efterfrågas … Fortsätt läsa Försvarspolitikens realism