Ska försvaret sluta att försvara Sverige?

Av , 23 april, 2015 11:39

Försvarets rätt att använda vapen och öppna eld regleras i IKFN-förordningen. Enligt denna har försvaret rätt att bekämpa en ubåt ”utan föregående varning” och ”om det behövs får sådana vapen användas som medför risk för att ubåten sänks.”
Men nu har högkvarteret ”tänkt till”. Enligt Handbok IKFN-bilagan kan vapeninsatser ”som riskerar att medföra dödlig utgång” bara göras ”om det är absolut nödvändigt i syfte att tvinga upp en ubåt från undervattensläge på inre vatten”. Försvarets avsikt är att avbryta verksamheten eller tvinga upp ubåten. Vi får enligt IKFN-förordningen inte medvetet sänka den eller ge en order för att direkt döda någon i fredstid säger försvarsjuristen Magnus Sandbu.
Alla, utom uppenbarligen högkvarteret, vet att det är omöjligt att tvinga upp en ubåt utan att skada ubåten så svårt att fartygschefens val står mellan att sjunka eller (om det är möjligt) gå upp till ytan fört att rädda besättningen.
Detta är lika dåligt som försvarets ställningstagande att ”politikernas satsning på ubåtsjakt ger en felaktig avvägning inom försvarsmakten och försvårar för invasionsförsvaret”. Den signal detta ger till omvärlden är i klartext att Sverige inte kommer att bekämpa främmande ubåtar vare sig på inre eller yttre vatten.
Det räcker således inte med att minimera eller i grunden ta bort rimliga förutsättningar att upptäcka ubåtar. Ubåtsjakthelikoptrarna (hkp4) avskaffades 2001 samtidigt som nya beställdes. De nya helikoptrarna är ännu ej levererade och de få som ska utrustas för ubåtsjakt levereras sist. Med nuvarande prognos levereras dessa helikoptrar först en bit in på 2020-talet. Korvetter och bevakningsbåtar som också kan jag ubåt skrotas eller byggs om utan utrustning för ubåtsjakt.
Men vad bra! Eftersom vi i princip inte kan övervaka vårt sjöterritorium under havsytan så har skrivbordsarbetet avvärjt de flesta undervattenskränkningarna och om turen att upptäcka en främmande ubåt skulle vara framme så får marinen inte bekämpa ubåten på svenskt territorium!
Men det är väl så här:
”Genom skicklig planering har försvarsmakten lyckats förhindra kränkningar under havsytan genom att ta bort förutsättningarna för att upptäcka ubåtar på inre och yttre vatten. Nästa steg bör vara att släcka ner all primärradar och enbart övervaka luftrummet med sekundärradar. Och se – nu har försvarsmakten även lyckats förhindra kränkningar i luftrummet! Genom svenska administrativa beslut har vi blivit herrar i eget hus.”
Förstår inte FM ledning vad politikerna säger?