Gamla stan i Falkenberg

Av , 14 april, 2015 17:12

Gamla stan som en helhet

Gamla stan ska betraktas som en helhet. Området begränsas av Hamngatan – Peter Åbergs väg – Nygatan – Hallanäsgatan. Inom detta område är bebyggelsen i stort bibehållen som den var under förra seklet. Det finns dock två undantag. Det ena är den nybyggnation som skett i områdets syd-västra del inom kvarteren Brännugnen 14, Lastlyckan och Lästen. Det andra är bostadshusen inom kvarteret Slottshagen.

Det finns mycket i Gamla stan som lockar besökare. Såväl pågående verksamheter som bevarade byggnader från gamla tider.

Gamla stan är en turistattraktion som alltid finns på plats, året runt. Detta borde värdesättas av kommunen. Vi som bor där vårdar våra fastigheter, men kommunen bryr sig inte om sin gatumark, sina markområden, staket, vägmärken, gatuskyltar, murar och fastigheter, utan låter mycket förfalla. Vi boende skäms för detta inför den stora mängd turister vi möter.

Gamla stan kunde vara den pärla för turismen som Falkenberg behöver, och som andra städer eftersträvar, men området är ständigt försummat av de flesta instanser i kommunen.

Det är miljön inom detta område som vi som bor där samlades för att samtala om. Det är viktigt att slå fast att det som redovisas nedan är ett förenklat referat som följd av den sammankomst som vi hade i Fältströmska gården de 31 mars 2015. I sammankomsten deltog 17 personer. Därutöver har ytterligare 12 personer hört av sig såväl muntligt som skriftligt. Även deras synpunkter har vävts in i referatet.

Läs mer  Gamla stan