Plakatpolitik som gör Sverige svagare

Av , 13 mars, 2015 20:56

Om Sverige verkligen hade velat förändra villkoren för vapenförsäljning, hade det varit
bättre att ändra lagstiftningen på hemmaplan. Nu blev det istället plakatpolitik som
försvagar Sveriges ställning hos en muslimsk stormakt. Det skriver Patrick El-Cheikh,
före detta chef för Sveriges handelskontor i Riyadh.

Läs mer:

SvD 20150314