Ubåtsjaktkapacitet för 20:e århundradet

Av , 09 februari, 2015 15:39

Naturen och geografin är den samma som under 1980-talet. Därmed är de generella slutsatser m.m. som studier under 1980-talet redovisar fortfarande giltiga. Vi behöver inte uppfinna detta på nytt. Genom granskning av de resurser som nu står till buds och genom en analys av dessa kan vi komma fram till de sammansatta förband som kan sättas in för att hävda svensk integritet. Samtidigt som detta görs kommer vi otvetydigt finna områden som uppvisar brister. Dessa är (grov skattning) personal, tid till sjöss, antalet besättningar och fartyg, ubåtsjakthelikoptrar samt vapen.

Läs mer: FM & M ide v03

Ett svar på “Ubåtsjaktkapacitet för 20:e århundradet”