Fältströmska gården

Fastigheten ligger i Falkenberg och ägs i dag av tredje generationens Fältström, Herman Fältström. Han driver konsultföretaget, firma Herman Fältström (som har ”återuppstått”), men sysslar numera med konsultverksamhet inom områden som organisationsutveckling, management och krishantering samt militärhistorisk forskning.

I Fältströmska gården bedrivs också konstnärlig verksamhet. Birgitta Fältström driver ateljé Blomkonst där hon målar och ställer ut sin konst. Verksamheten omfattar även kurser i akvarellteknik och kulturhistoria.

Läs mer